دوره آموزشی «تحلیل فروش شرکتهای پخش مویرگی»

نام دوره : دوره آموزشی تحلیل فروش شرکت های پخش مویرگی»

وضعیت دوره : دوره پنجم پایان یافت

شیوه برگزاری : حضوری 

ظرفیت دوره: 16 نفر

سطح دوره : دوره تخصصی (ویژه شرکت های پخش مویرگی)

مدرس دوره : دکتر مجتبی شفاعی

مدت زمان دوره : 12ساعت (6 جلسه ی 2ساعته)

 • مدیران و سرپرستان فروش شرکت های پخش مویرگی
 • مدیران و کارشناسان برنامه ریزی فروش
 • تحلیل گران و مشاورین فروش
 • مدیران شرکتهای پخش مویرگی کوچک  و متوسط
 • و …
جلسه عنوان جلسه سرفصل مطالب
1 مفاهیم پایه
 • معرفی چرخه فروش
 • تفاوت گزارش فروش و تحلیل فروش
 • مزیت ها  و کاربردهای تحلیل فروش
2 ابعاد گزارش فروش
 • گزارشات مشتری محور
 • گزارشات کالا محور
 • گزارشات فروشنده محور
3 تحلیل بر مبنای فروشنده
 • سنجه های ارزیابی عملکرد فروشنده
 • گزارشات عملیاتی تحلیل فروشنده
4 تحلیل بر اساس مشتری
 • سنجه های ارزیابی عملکرد خرید مشتری
 • الگوی پیش بینی خرید مشتری
 • گزارشات عملیاتی تحلیل مشتری
5 ارزیابی اثربخشی پروموشن بر خرید مشتری
 • الگوهای تحلیل اثربخشی پروموشن
 • تحلیل حساسیت پروموشن
 • گزارشات تحلیل اثربخشی پروموشن
6 تحلیل بر اساس کالا
 • سنجه های ارزیابی فروش کالا
 • گروه بندی و سگمنت بندی کالا
 • روابط غیرخطی فروش کالا
 • گزارشات تحلیل کالا
7 تشخیص الگو
 • گزارشات تشخیص الگوی فروشنده
 • گزارشات تشخیص الگوی مشتری
 • گزارشات تشخیص الگوی کالا
7 پیش بینی رفتار آتی
 • گزارشات پیش بینی الگوی فروشنده
 • گزارشات پیش بینی الگوی مشتری
 • گزارشات پیش بینی الگوی کالا
 • یادگیری مفاهیم پایه در حوزه تحلیل عملکرد خرید مشتریان در پخش مویرگی
 • یادگیری ابزارکاربردی تحلیل وفاداری و ارزش آفرینی مشتریان در پخش مویرگی
 • یادگیری شیوه شناسایی مشتریان در حال ریزش در پخش مویرگی
 • یادگیری شیوه ارزیابی عملکرد فروش (ویزیتور، مشتری، منطقه و …)
 • مطالب آموزشی کاملاً  کاربردی و عملیات (غیرتئوریک)
 • بیان مطالب آموزشی به زبان ساده  (قابل فهم با هر سطح تحصیلات و تجربه کاری)
 • بیان مثالهای متعدد در کسب و کارهای مختلف (شبیه سازی)
 • دریافت رایگان فایلهای کاربردی جلسات
  • گواهینامه پایان دوره آموزشی 
دوره زمان برگزاری شیوه و محل برگزاری ظرفیت وضعیت برگزاری
پنجم تیر1400 آنلاین 14نفر برگزار شد
چهارم بهمن 1399 حضوری 10نفر برگزار شد
سوم تیر1399 آنلاین 12نفر برگزار شد
دوم آذر1398 حضوری 8نفر برگزار شد
اول اردیبهشت1398 حضوری 12نفر برگزار شد

هزینه شرکت در دوره : 4.600.000 تومان

لینک ثبت نام در دوره : فعلاً دوره ای برای برگزاری آماده سازی نشده است.