دکتر مجتبی شفاعی

دکتر مجتبی شفاعی

مدرس و مشاور کسب و کار

22+ سال

تجربه کاری و اجرایی

14.000 + نفرساعت

آموزش تخصصی

10+ سال

مشاوره کسب و کار

8 عنوان کتاب

مدیریت و مارکتینگ

تحلیل و مشاوره کسب و کار

عارضه یابی و تحلیل کسب و کار

منابع انسانی، تامین و تولید، فروش، مالی و ...

ارزیابی و توسعه فروش

شبکه فروش، قیمت گذاری، ترویج فروش و ...

سیستم سازی کسب و کار

چرخه های کسب و کار، توانمندسازی کارکنان و ...

دوره های آموزشی

دوره پیش بینی فروش و تحلیل شرکت های پخش
34%
تخفیف
0
950,000 تومان
دوره پیش بینی فروش و تحلیل شرکت های پخش
34%
تخفیف
142
950,000 تومان

نشست ها و کارگاه های آموزشی

کتاب های کاربردی

پادکست های کاربردی

مطالب آموزشی

برخی از تجربیات همکاری و مشاوره