دکتر مجتبی شفاعی

دکتر مجتبی شفاعی

مدرس و مشاور کسب و کار

22+ سال

تجربه کاری و اجرایی

14.000 + نفرساعت

آموزش تخصصی

10+ سال

مشاوره کسب و کار

8 عنوان کتاب

مدیریت و مارکتینگ

حوزه های مشاوره کسب و کار

شناخت و تحلیل کسب و کار

ارزیابی و عارضه یابی ارکان 13 گانه کسب و کار

سیستم سازی کسب و کار

بازطراحی ساختار و فرآیندهای کسب و کار

توسعه منابع انسانی

ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران و کارکنان

دوره های آموزشی

دوره پیش بینی فروش و تحلیل شرکت های پخش
34%
تخفیف
0
950,000 تومان
دوره پیش بینی فروش و تحلیل شرکت های پخش
34%
تخفیف
142
950,000 تومان

نشست ها و کارگاه های آموزشی

کتاب های کاربردی