دکتر مجتبی شفاعی

مدرس تخصصی حوزه مارکتینک و فروش

کوچ حرفه ای مدیریت

مولف 8 عنوان کتاب کاربردی

همکاری و مشاوره با بیش از 80 شرکت

استاد مدعو دانشگاه

دکتر مجتبی شفاعی

مدرس و کوچ حرفه ای کسب و کار

+20 سال

تجربه کاری و اجرایی

14.000 + نفرساعت

آموزش کاربردی و تخصصی

10 + سال

مشاوره کسب و کار

آموزش و مشاوره تخصصی کسب و کار

تحلیل، برنامه ریزی و توسعه فروش

تحلیلگری حرفه ای فروش، تدوین سیاست فروش و ...

سیستم سازی فروش

سیستم سازی، هوشمندسازی، ارتقاء عملکرد فروش و ...

دوره های آموزشی

نشست های آموزشی

کتاب های کاربردی

پادکست های کاربردی

مطالب آموزشی

برخی از تجربیات همکاری و مشاوره