بسته های آموزشی

آموزش تحلیل افزایش فروش
 • نوع محتوا : ویدئویی آفلاین
 • نحوه دسترسی : از طریق وبسایت یا اپلیکیشن تلفن همراه
 • زمان آموزش : 20 ساعت
 • تعداد جلسات : 18 جلسه
 • مدرس : دکتر مجتبی شفاعی
 • مخاطبین : مدیران و سرپرستان فروش، کارشناسان تحلیل و برنامه ریزی فروش، مدیران شعب پخش و غیره
 • هزینه بسته : 800.000 تومان
دوره پرچم داران فروش
 • نوع محتوا : ویدئویی آفلاین
 • نحوه دسترسی : از طریق وبسایت یا اپلیکیشن تلفن همراه
 • زمان آموزش : 30 ساعت
 • تعداد جلسات : 20 جلسه
 • مدرس : دکتر مجتبی شفاعی
 • مخاطبین : فروشندگان، کارشناسان فروش، ویزیتورهای شرکتهای پخش، سرپرستان فروش و غیره
 • هزینه بسته : 1.200.000 تومان
بسته آموزشی راه اندازی پخش مویرگی
 • نوع محتوا : ویدئویی آفلاین
 • نحوه دسترسی : از طریق وبسایت یا اپلیکیشن تلفن همراه
 • زمان آموزش : 15 ساعت
 • تعداد جلسات : 25 جلسه
 • مدرس : دکتر مجتبی شفاعی
 • مخاطبین : مدیران شعب پخش، مدیران شرکتهای پخش کوچک و متوسط، علاقمندان به راه اندازی شرکت پخش
 • هزینه بسته : 950.000 تومان