سیستم سازی و هوشمندسازی فروش

سیستم سازی کسب و کار در حوزه فروش چیست؟ تفاوت هوشمندسازی با سیستم سازی فروش چیست؟ ★★★ در جلسه ای که با حضور سرکار خانم ابتکار، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار گردید برخی از اساتید، مشاورین و فعالین حوزه کسب و کار به ارائه نظرات و بررسی مشکلات پیش روی زنان در حوزه…

تحلیل و برنامه ریزی فروش

تحلیل و برنامه ریزی فروش چیست؟ ★★★ در جلسه ای که با حضور سرکار خانم ابتکار، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار گردید برخی از اساتید، مشاورین و فعالین حوزه کسب و کار به ارائه نظرات و بررسی مشکلات پیش روی زنان در حوزه مشاغل و کسب و کارها پرداختند. در این جلسه آقای…