شرکت پخش مویرگی

فرآیندهای پخش مویرگی

فرآیندهای شرکت پخش مویرگی ★★★ یکی از موضوعاتی که همواره در بسیاری از شرکتهای پخش متوسط و کوچک بعنوان دغدغه مدیران کسب و کار وجود داشته است، روال صحیح گردش کار (یا اصطلاحاً فرآیند) در حوزه های مختلف شرکت پخش می باشد. دو شیوه کلی در هر شرکت پخش وجود دارد تا فرآیندهای کاری را…

فرآیندهای پخش مویرگی

اصول راه اندازی شرکت پخش مویرگی

اصول راه اندازی شرکت پخش مویرگی چیست؟ ★★★ تجربه سالها همکاری و ارائه مشاوره به شرکتهای پخش مویرگی نشان می دهد بسیاری از افرادی که قصد راه اندازی شرکت پخش را دارند (حتی اگر تجربه فعالیت در یک شرکت پخش را داشته باشند) نگاه جامع و کاملی به جزئیات راه اندازی و مدیریت این کسب…