نقش های مشاور کسب و کار چیست؟

نقش های یک مشاور کسب و کار چیست؟ ★★ در سالهایی که به ارائه مشاوره به کسب و کارهای مختلف پرداخته ایم، نگاههای متفاوتی را به نقش یک مشاور در بهبود و توسعه کسب و کار مشاهده کرده ایم. نقش هایی که برخی از آنها بسیار از هویت و کارکرد یک مشاور کسب و کار…

اصل پارتو یا قانون 20-80

قانون پارتو (20-80)

اصل پارتو (Pareto) یا قانون 20-80 چیست؟ ★★★ اصل پارتو یا قانون ۲۰/۸۰ (که به قانون اندک بخش حیاتی یا اصل تُنُکی فاکتور نیز شهرت دارد) بیان می‌کند که در بیشتر مواقع، ۸۰ درصد نتایج از ۲۰ درصد دلایل به وجود می‌آید. گفته می‌شود اصل پارتو برگرفته از نظریه اقتصاددان ایتالیایی ویلفردو پارتو است که نظریه ۲۰/۸۰ را در سال ۱۸۹۶ و در…