نرخ دلار در 42 سال گذشته

نرخ دلار در 42 سال گذشته

نرخ دلار در 42 سال گذشته ★★★ با توجه به اینکه بسیاری از تحلیل های اقتصادی و مالی نیازمند داشتن تصویری صحیح از وضع موجود می باشد، لذا لازم است تا فرآیند تغییر نرخ دلار به عنوان یکی از موضوعات موثر بر اغلب پارامترهای اقتصادی (از جمله قیمت گذاری محصول) همواره در اختیار ما باشد.…

بانک مرکزی

تحلیل نوسانات نرخ ارز بعد از انقلاب

تحلیل نوسانات نرخ ارز بعد از انقلاب ★★ شاید یکی از مهمترین نکاتی که در چندسال اخیر بر کسب و کارهای کوچک و متوسط تاثیر زیادی داشته (و اغلب آنها را غافلگیر کرده است)، نرخ ارز و به بیان صحیح تر نرخ دلار می باشد. در این یادداشت به دلایل کلیدی که در این سالها…